Strechy, okná, krytina | e-shop
0 Položiek 0.00 EUR Do košíka

Bramac

Standorte 2008 cz gross 1

Rakúska firma Bramac Dachsysteme International vybudovala v roku 1967 svoj prvý závod na výrobu strešných krytín v Pöchlarnu, v dolnom Rakúsku. U mnoho rokov si obhajuje vedúce postavenie medzi rakúskymi výrobcami strešných krytín. Do začiatku 80. rokov sa BRAMAC orientoval výhradne na Rakúsko, a potom bola zahájená úspešná cesta k výmene skúseností a znalostí aji za hranice Rakúska. V roku 1985 bol otvorený prvý výrobný závod vo Veszpreme v Maďarsku. Dnes má BRAMAC zastúpenie v 21 pobočkách v 10 krajinách. V roku 2003 dosiahlo cca 1 130 zamestnancov v oblasti „šikmé střechy“ obrat vo výške viac než 141 mil. €.

S cieľom dosiahnuť vysokú produktivitu a ochranu prírodných zdrojov sa zavádza know-how skupiny BRAMAC v celej Európe.

V tom vidí BRAMAC záväzok pre budúcnosť: šetrné zachádzanie so surovinami, nižšia spotreba energie, zabránenie znečisteniu ovzdušia, vody a zeme škodlivými látkami.

BRAMAC ide vždy správnou cestou: skúsenosti z minulosti a dnešné poznatky sú našimi základmi pre úspešnú budúcnosť.

Vo všetkých krajinách, kde má BRAMAC svoje zastúpenie, sa bude dať v budúcnosti povedať  “Strecha, to je BRAMAC“.

Dcérske spoločnosti Bramac Dachsysteme International, GmbH
Už dlho pred pádom “železnej opony" založil Bramac Rakúsko prvý joint ventures v Maďarsku a zahájil tým dlhodobý rozvoj. Cieľom pritom bolo a ostáva presunúť skúsenosti a znalosti rakúskej výroby strešných škridiel ďalej za hranice a zaslúžiť sa o hospodársky rast a kvalitatívny rozvoj krajín bývalého východného bloku.

Stratégia prispôsobená požiadavkám regionálnych trhov a rozvinutá informačná sieť zaručujú medzinárodný prevod servisných  štandardov a know-how.

Štruktúra medzinárodnej skupiny Bramac: vo všetkých krajinách, v ktorých Bramac Rakúsko založil svoju dcérsku spoločnosť, dosiahli novo vzniknuté spoločnosti vďaka vysokej kvalite výrobkov vyrábaných najnovšími technológiami v moderných výrobných závodoch veľmi rýchlo hospodársky úspech a vedúce postavenie na miestnom trhu:

BRAMAC DACHSYSTEME INTERNATIONAL, GMBH
Bramac Dachsysteme International, GmbH., Rakúsko
A-3380 Pöchlarn (centrála + vedenie)
A-4673 Gaspoltshofen (závod)
A-8200 Gleisdorf (sklad)
A-7322 Lackenbach (píeskova)

Kronika Bramac-u

2004 Bramac – 10 rokov na Slovensku

2003 Zahájená výstavba závodu v Sibiu. Bramac Slovinsko 100%-ná dcérska spoločnosť

2002 Založenie spoločnosti v Belgrade, Srbsko – Čierna Hora

1999 Založenie spoločnosti v Sarajeve, Bosna – Herzegowina

1998 Prevzatie závodu v Silistry a založenie spoločnosti BRAMAC Bulharsko, otvorenie závodu v Protivíne, Čechy

1997 Výstavba a uvedenie do prevádzky závodov v Nitre - Slovensko a v Drniši – Chorvátsko

1995 Založenie spoločnosti BRAMAC Sisteme de Invelitori SRL, Rumunsko

1994 Založenie spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, s.r.o., Slovensko

1993 Založenie spoločnosti BRAMAC pokrovni sistemi d.o.o., Chorvátsko, otvorenie závodu Olbramovice, Čechy

1992 Uvedenie do prevádzky závodu v Chrudime, Čechy

1991 Založenie spoločností Bramac Kft. Maďarsko a  Bramac, d.o.o. Slovinsko, otvorenie závodu v Škocjane, Slovinsko

1990 Výstavba a spustenie výrobného závodu v Gleisdorfe, Rakúsko a závodu v Kecskeméte, Maďarsko

1989 Založenie BRAMAC medzinárodnej stavebnej prevádzky spoločnosti s ručením obmedzeným

1985 Otvorenie závodu vo Vespréme, Maďarsko

1984 Bramac kupuje nálezisko kremenného piesku v Lackenbachu

1981 Nákup areálu pre závod v Gleisdorfe, Rakúsko

1973 Výstavba a uvedenie do prevádzky v Gastpolthofene, Rakúsko

1968 Odstúpenie spoločníka Hofman & Maculan

1967 Otvorenie závodu v Pöchlarne, Rakúsko

1966 Založenie spoločnosti BRAMAC v Rakúsku - BRAas & Co  a  Hofman & MACulan

Naši partneri