Strechy, okná, krytina | e-shop
0 Položiek 0.00 EUR Do košíka

Preglejky

Preglejky

Žiadny iný produkt na báze dreva nemá tak široké použitie ako preglejka. Od jednoduchej obalovej preglejky až po vysoko kvalitné, špeciálne a zušľachtené dosky, ako sú napr.: nepriestrelné preglejky.

Preglejky surové stavebné - obalové

Dosky väčšinou z ihličnatých, alebo plantážnych drevín, lepené vodovzdorným lepidlom bez väčších nárokov na kvalitu povrchu. Poskytujú široké spektrum použitia, napr. výroba obalov, suchá výstavba, debnenie nepohl'adových betónov.

Preglejky fóliované betonárske

Dosky lepené vodovzdorným lepidlom, opláštené väčšinou fenolickou obojstranne hladkou fóliou. Líšia sa konštrukciou základnej dosky, kde môže byť použitá rada drevín, napr. topol', ihličnaté a tropické dreviny, breza, buk. Kvalita základnej dosky a sila fenolickej fólie vyjadrená v g/m2, určuje počet použitia hlavne pri debnení monolitických stavieb. 

Veľkoplošné materiály pre betonársku výrobu

Vel'koformátové dosky s rôznou konštrukciou a opláštením, používané pri výrobe prefabrikátov, ktoré musia spl'ňať vysoké nároky na vodeodolnosť, pevnosť, tvarovú stálosť a kvalitu povrchu.

Stavebné a nábytkárske preglejky

Surové preglejky pre použitie v interiéri alebo exteriéri s rôznou kvalitou povrchových dýh. Pri ich výrobe sa používa vel'ké množstvo drevín, napr. buk, breza, ihličnany, topol', jaseň, ceiba, okoume.

Preglejky pre dopravný priemysel

Dosky väčšinou z tvrdých drevín, napr. buk, prevažne však breza, lepené vodeodolným lepidlom so špeciálnymi konštrukciami a povrchmi. Sú obojstranne fóliované. Jedna zo strán môže mať protišmykovú úpravu povrchu. Tieto preglejky tvoria konštrukcie podláh dopravných prostriedkov, napr. autobusov, železničných vagónov, nadstavieb nákladných aut.

Špeciálne preglejky

Napríklad letecké preglejky, sú vodeodolné lepené brezové dosky s hrúbkou dyhy 0,3 alebo 0,5 mm. Používajú sa prevažne pri výrobe ultral'ahkých lietadiel, modelov, hokejok atď.

Preglejky dyhované

Dosky na povrchu upravené krájanou ozdobnou dyhou. Používané na miestach, kde sú vel'ké požiadavky na estetiku.

Laťovky

Vel'koplošné materiály, ktoré odpovedajú trendu vyrábať vybavenie interiérov prevažne z dreva s minimálnym obsahom lepidiel. Dosky môžu byť dyhované krájanou dyhou alebo konštrukčné, ktoré sú určené k ďalšiemu odyhovaniu.

Naši partneri