Strechy, okná, krytina | e-shop
0 Položiek 0.00 EUR Do košíka

Záruka

Záruky a kvalita

Na strešné okná RoofLite poskytuje výrobca 10-ročnú záruku, čo je samo o sebe známkou vysokej kvality. Pre získanie 10-ročnej záruky nie je nutné dokúpenie žiadnych ďalších doplnkov a je poskytovaná nielen pri montáži certifikovanou firmou, ale aj pri montáži vykonanej svojpomocou.

Akosť je pre dánsky koncern VKR holding zásadnou prioritou. Na kontrolu akosti a testovanie strešných okien RoofLITE sú venované značné zdroje, ktoré zabezpečujú, aby okna splňovali medzinárodné akostné požiadavky. V konkrétnych oblastiach, ako je napríklad vodotesnosť, zaviedla spoločnosť VKR holding vlastné štandardy, ktoré sú prísnejšie než medzinárodné predpisy.

Strešné okná RoofLITE získali certifikáty kvality od nezávislých testovacích inštitútov: 

ift Rosenheim GmbH                                                                                                DELTA       
Theodor Gietl Straße                                                                                                 Erhvervsvej 2A 
D-83026 Rosenheim                                                                                                DK-8653 Them 
Germany                                                                                                                      Denmark

                                                             zaruka sk

Certifikácia ISO 9001

Výrobné závody VKR holding sú certifikované podľa normy ISO 9001 a strešné okná RoofLITE sú navrhované a vyrábané podľa zodpovedajúcich medzinárodných štandardov. Zákazníci môžu očakávať tie najlepšie výrobky s 10-ročnou zárukou. Na vysokú akosť pozeráme od počiatku výrobného procesu, ktorý začína ťažbou dreva z dánskych lesov. Tieto lesy sú vo vlastníctve VKR holding. Spoločnosť má plnú kontrolu nad dodržovaním ekologických zásad výroby a získala ocenenie nezávislej medzinárodnej siete úradov, propagujúcej zodpovedné chovanie k svetovému lesnému dedičstvu.


Certifikácia PEFC

Jedná sa o medzinárodnú normu pre systémy environmentálneho manažmentu. Spoločnosť RoofLITE posilňuje svoj dôraz na dosahovanie cieľov v oblasti životného prostredia tým, že jej práca v tejto oblasti vychádza z certifikovaných systémov manažmentu (the Programme for the Endorsement of Forest Certification). Viac si môžete prečítať (anglicky) na www.pefc.org


Certifikácia FSC

(Forest Stewardship Council). Viac si môžete prečítať (anglicky) na www.fsc.org


Certifikácia 18001 OHSAS

(Occupational Health and Safety Assessment Series - Rad noriem pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) je medzinárodne uznávaný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý vyžaduje, aby si každý výrobný závod stanovil ciele v tejto oblasti a vytvoril plány činností pre ich dosiahnutie. Vedenie každého jednotlivého závodu je zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.


Certifikácia CE

Conformité Européenne (európska zhoda). Strešné okná RoofLITE získali aj certifikáciu CE. Táto identifikačná značka znamená, že výrobok spĺňa stanovené požiadavky týkajúce sa kvality produktu, kvality výrobného procesu, bezpečnosti, zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa.

O vysokej kvalitě strešných okien RoofLITE hovoria tiež ich technická dáta:

Strešné okná RoofLITE

Súčiniteľ prestupu tepla ( Ug) W/m2K

1.1

Súčiniteľ škárovej prievzdušnosti iLV (m3/s.m. Pa0,67). 10-4

0,14

Zaťaženie snehom

4/17/4H

Rezistencia k zaťaženiu vetrom

C4

Vodotesnosť

Třída 1050

Index vzduchovej nepriezvučnosti, Rw ( dB)

32 dB ( -1, -5)

Súčiniteľ prestupu svetelného slnečného žiarenia, Tv

0.77

Súčiniteľ prestupu tepelného slnečného žiarenia, g

0.60

Prievzdušnosť

Třída 3

 

Zdroj : http://sk.rooflite.com
Naši partneri