Strechy, okná, krytina | e-shop
0 Položiek 0.00 EUR Do košíka

Solbet

System SOLBET Perfekt v kocke
Stavba je komplikovaný proces. Vedia o tom projektanti, investori aj samotní realizátori. Všetkým účastníkom tohoto procesu záleží na tom vybrať materiály a jednotlivé súčasti tak, aby bol tento proces čo najjednoduchší pri čo najlepšej možnej kvalite stavby . Hlavným cielom je vybudovať dom tak, aby bol architektonicky atraktívny, trvalý a energetický.
Základ energetického domu je starostlivé vypracovanie projektu, svedomitý výber materiálov a precízne zrealizovanie stavby.
Takýmto požiadavkam zodpovedá komplexné riešenie aké ponúka firma SOLBET. Stena je komplet skladajúci sa z širokej palety produktov od tvárnic, lepidla, cez náradie až po omietky. Vždy je najlepšie ak všetky komponenty do seba zapadajú tak, aby bolo možné získať čo najlepší efekt, čo najlepšiu stenu a čo najlepší dom.
Práve preto je od začiatku roka 2009 v ponuke Systém SOLBET Perfekt, ktorý kombinuje jednotlivé súčasti stavby z produktami stavbárskej chémie.
Súčasti systému SOLBET Perfekt

Nová systémová koncepcia sa opiera o previazanie súčastí stavby , ktoré sa skladajú z tvárnic, dosiek, prekladov, U profilov a stavbárskej chémií - tenkovrstvé lepiace malty, omietky, lepidlá pre systémy zateplenia vyrábaných jedným producentom. Parametre týchto produktov sú starostlivo vybrané a dopasované pre seba.
Systém SOLBET Perfekt tvoria:
tvárnice SOLBET IDEAL – určené pre použitie na jednovrstvové steny/bez zateplenia/
tvárnice SOLBET OPTIMAL – tvárnice pre viacvrstvové steny, vonkajšie nosné a priečky
preklady z pórobetónu
dosky
profily U
malty (tenkovrstvové aj obyčajné)
omietky (minerálne, cementovo-vápenaté a modyfikované)
lepidlá do systémov zateplenia
lepidlá pre obkladačky
ručné náradie na murovanie
spevňujúce súčasti do konštrukcií stien
Perfektné dopasovanie produktov a plná produktová ponuka uľahčuje investorom výber materiálov, projektovanie a taktiež pomáha stavbárom. Je to taktiež garancia bezpečnosti pre všetkých účastníkov. Vďaka tomu je stavanie zo systémom SOLBET PERFECT jednoduchšie, projektovanie uľahčené a vybudovaný dom trvalý a energetický.

Naši partneri